Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις

Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις
15.05.2020

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμικός κλάδος κάνει έκκληση για φιλόδοξα οικονομικά μέτρα στήριξης για να ξεπεράσει την κρίση του COVID-19.

Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις.

Οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί κλάδοι και οι κλάδοι δημιουργικότητας ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν από την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και θα είναι από τους τελευταίους κλάδους που θα ανακάμψουν. Στην Ευρώπη σχεδόν όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί ενώ το κλείσιμο των χώρων εκδηλώσεων έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στους επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα. Ως εκ τούτου εκατομμύρια δουλειές βρίσκονται στον αέρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο απόφασής του για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των συνεπειών του υπογραμμίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και δημιουργικότητας «έχουν πληγεί βάναυσα από την πανδημία του COVID-19» και «καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να προσφέρουν υποστήριξη σε αυτούς τους κλάδους οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο για την οικονομική και κοινωνική ζωή». Επίτροποι, υπουργοί και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζουν τη ζωτική σημασία της προστασίας και της υποστήριξης του πολιτιστικού οικοσυστήματος και των δημιουργών ανά την Ευρώπη διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν και να επενδύουν στη διασκέδαση των Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κρίσης.

Μέχρι στιγμής η Ε.Ε. έχει παράσχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη της με σκοπό να προστατευτούν δουλειές, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο δεν έχει αντιμετωπίσει με επαρκή τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες των κλάδων μας. Αν αναλογιστούμε ότι οι κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν κατά 509 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ και προσφέρουν 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρης απασχόλησης (7,5% του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε.), τότε θα πρέπει να θεωρούνται κλάδοι προτεραιότητας επωφελούμενοι από φιλόδοξα οικονομικά μέτρα στήριξης. Ενώ ένας περιορισμένος αριθμός χωρών έχει εκπονήσει ένα ευρύ σχέδιο αποζημίωσης των επαγγελματιών του χώρου, η πλειοψηφία των εργαζομένων στους πολιτιστικούς κλάδους και κλάδους δημιουργικότητας βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών εξαιτίας της αδυναμίας των εργοδοτών να εκπληρώσουν τις μισθολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς την παρέμβαση των κρατών. Επιπροσθέτως, στον κλάδο μας δραστηριοποιείται ένα ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν από μικρή έως μηδαμινή πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πολύ επισφαλή θέση.

Καθώς αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα καινούριο μακροπρόθεσμο οικονομικό πλάνο ανάκαμψης ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι οργανισμοί των κλάδων πολιτισμού και δημιουργικότητας στην Ευρώπη καλούν την Ε.Ε.:

  • Να προτείνει ένα φιλόδοξο ποσό στήριξης για το μελλοντικό πρόγραμμα Creative Europe 2021-2027, το μοναδικό σχεδιαζόμενο πρόγραμμα της Ε.Ε. που προορίζεται για τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας, το οποίο μέχρι σήμερα αντιστοιχούσε μόνο στο 0.15% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ποσό της τάξεως των 2.8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να θεωρείται το ελάχιστο δυνατό για ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τους παραπάνω κλάδους οι οποίοι έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία και την ευημερία της Ε.Ε. και έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις που επιφέρει η κρίση του κορονοϊού.
  • Να διασφαλίσουν ότι οι κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας θα συμπεριληφθούν ως κλάδοι προτεραιότητας στο σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα προβλέπει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για κάθε κλάδο. Οι κλάδοι μας ανήκουν σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού και όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας που τους αποτελούν είναι εύθραυστοι. Για να επιβιώσουν από αυτήν την κρίση οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες χρειάζονται άμεση υποστήριξη η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα οικονομικής ρευστότητας τα οποία θα τις οδηγήσουν στο 2021.
  • Να ενισχύσουν τις διευκολύνσεις όσον αφορά τις εγγυήσεις των δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για τους κλάδους μας υπό την αιγίδα του μελλοντικού προγράμματος Invest EU, περιλαμβάνοντας αυξημένο προϋπολογισμό, εγγυήσεις και ευελιξία. Τα εργαλεία που προσδιορίζουν τις εγγυήσεις των δανείων έχουν έναν αποδεδειγμένο αντίκτυπο στην επένδυση η οποία έχει ζωτική σημασία σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που βιώνουμε.
  • Να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό ποσό για το καινούριο τμήμα «culture, creativity and inclusive society» του προγράμματος Horizon Europe. Οι κλάδοι μας άρρηκτα συνδεδεμένοι με καινοτόμες διαδικασίες και με την ανάληψη ρίσκου πρέπει να επωφεληθούν με ένα σημαντικό ποσό υπό την αιγίδα του Horizon Europe.
  • Να διασφαλίσουν ότι, τα Ευρωπαϊκά κονδύλια και ιδίως αυτά που έχουν δομικό χαρακτήρα, θα ενισχύσουν τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Να εγγυηθούν ότι ένα αξιοσημείωτο μέρος του ποσού ενίσχυσης της Ε.Ε. θα χρησιμοποιηθεί ώστε να υποστηρίξει το βιοπορισμό των ελεύθερων επαγγελματιών, των δημιουργών και των παραγωγών κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης.


Σε αυτές τις δύσκολες ώρες η συμβολή των κλάδων μας στην κοινωνική, οικονομική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της Ευρώπης είναι κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτη. Εντούτοις διατρέχουμε τον κίνδυνο της μερικής κατάρρευσης. Γίνεται κατανοητό ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συντηρήσουμε και να υποστηρίξουμε τις τέχνες, την κουλτούρα, την κληρονομιά της Ευρώπης και τις αξίες που προωθούν τα παραπάνω.

Με το να επενδύσουμε στον πολιτισμό, επενδύουμε στο μέλλον μας.
Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις.


Οι υπογράφοντες:
ACT - Association of Commercial Television in Europe
AEC - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
AEPO-ARTIS - Association of European Performers’ Organisations
ANIMATION EUROPE
CAE - Culture Action Europe
CEATL - The Council of European Literary Translator Associations
CEPI - European Audiovisual Production
CEPIC - Centre of the Picture Industry
CICAE - International Confederation of Arthouse Cinemas
CIRCOSTRADA - European Network for Circus & Street Arts
ECA - European Choral Association – Europa Cantat
ECCD - The European Coalitions for Cultural Diversity
ECSA - European Composer and Songwriter Alliance
EDN - European Dancehouse Network
EFA - European Festivals Association
EFFORTS - European federation of fortified sites
EFJ - The European Federation of Journalists
EFNYO - On behalf of the European Federation of National Youth Orchestras
EFP - European Film Promotion
EHTTA - European Historic Thermal Towns Association
EI - Europa International
EIBF - European and International Booksellers
EJN - Europe Jazz Network
ELIA - globally connected European network of higher arts education
EMC - European Music Council
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth
EMEE - European Music Exporters Exchange
EMU - European Music School Union
ENCATC - The European network on cultural management and policy
ENCC - European Network of Cultural Centres
EOFed - European Orchestra Federation
ERIH - The European Route of Industrial Heritage
ESNS - Eurosonic Noorderslag
EuroCinema
Europa Cinémas
Europa Distribution - The European Network of Independent Film Publishers and Distributors
Europavox
Eurozine - European network of cultural journals
EVA - European Visual Artists
FEDEC - European Federation for Professional Circus Schools
FEP - Federation of European Publishers
FERA - Federation of European Film Directors
FIA - International Federation of Actors
FIAD - The International Federation of Film Distributors’ Associations
FIAPF - International Federation of Film Producers Associations
FIM - International Federation of Musicians
FSE - Federation of Screenwriters in Europe
GESAC - European Grouping of Societies of Authors and Composers
IAMIC - International Association of Music Information Centres
IAO - International Artist Organisation of Music
ICMP - The Global Voice of Music Publishing
IETM - International network for contemporary performing arts
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry
IFRRO - International Federation of Reproduction Rights Organisations
IGCAT - International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism
IMMF - International Music Managers Forum
IMPALA - Independent music companies association
IMPF - Independent Music Publishers International Forum
IMZ - International Music + Media Centre
IN SITU - European platform for artistic creation in public space
ISFE - The Interactive Software Federation of Europe
IVF - International Video Federation
JM International
KEA European Affairs
Live DMA - European network for music venues, clubs and festivals
Liveurope - the platform for new European talent
MCA - Michael Culture Association: European Trans-Domain Network for Promotion & Valorization of Digital Cultural Content
NEMO - The Network of European Museum Organisations On the Move
REMA - the European Early Music Network
Res Artis - Worldwide Network of Arts Residencies
SAA - Society of Audiovisual Authors
SHAPE - Sound, Heterogeneous Art and Performance in Europe
Sistema Europe - The Sistema Europe Association
Trans Europe Halles
UNI MEI - UNI global union – media, entertainment & arts
UNIC - International Union of Cinemas
Yourope - The European Festival Association