ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι παρακάτω όροι  εφαρμόζονται στην αγορά εισιτηρίων για τις συναυλίες , φεστιβάλ και εκδηλώσεις (εφεξής «Εκδήλωση») που διοργανώνει και παρουσιάζει στο κοινό,  και στους χώρους που κάθε φορά ανακοινώνει , η εταιρεία με την επωνυμία X LA LA LA PRESENT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , Α.Φ.Μ Α.Φ.Μ.800865937, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου ,42, T.K.106 79, Αθήνα, Τηλ. 210 3643468 (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η αγορά εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό υπό την προϋπόθεση τήρησης των παρόντων όρων, των όρων λειτουργίας του χώρου της Εκδήλωσης καθώς και άλλου όρου που μπορεί να θέσει η εταιρεία.

Η αγορά του εισιτηρίου και η είσοδος του θεατή στην Εκδήλωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων.

 

Α) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

 1. Η αγορά εισιτηρίου δίνει το δικαίωμα εισόδου στο χώρο της Εκδήλωσης για την παρακολούθηση της. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία προπώλησης όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα εισιτηρίων που αγοράζονται εκτός των επίσημων σημείων πώλησης και δεν έχει ουδεμία εμπορική ή άλλη σχέση με αυτά.

Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την εγκυρότητα των εισιτηρίων  και είναι ενδεχόμενη η  καταβολή στους  μεταπωλητές  , αντιτίμου μεγαλύτερου της ονομαστικής τιμής του εισιτηρίου που έχει ορίσει η Εταιρεία.

 1. Η είσοδος στον χώρο της Εκδήλωσης, γίνεται είτε με την επίδειξη εκτυπωμένου του Εισιτήριου  είτε με την επίδειξη αποθηκευμένου εισιτηρίου σε κινητό τηλέφωνο ή  tablet που  θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ανάγνωσης του Barcode, προκειμένου να είναι δυνατόν να σκαναριστεί και να ακυρωθεί.
 2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρησιμοποίηση του Εισιτηρίου από τρίτο, όπως σε περιπτώσεις κλοπής ή δημιουργίας αντιγράφου με φωτοτυπία. Στις περιπτώσεις αυτές μετά το σκανάρισμα και την ακύρωση του εισιτηρίου στην είσοδο δεν υπάρχει περαιτέρω δικαίωμα χρήσης και  δεν θα επιτρέπεται η είσοδος , σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάσει το ίδιο εισιτήριο σε οποιαδήποτε μορφή , ηλεκτρονική ή έντυπη.
 3. Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν δίνεται δικαίωμα μεταπώλησης .
 4. Η διάθεση εισιτηρίων σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, απαγορεύεται και γίνεται μόνο μετά από άδεια της Εταιρείας.
 5. Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να υπόκειται σε ποσοτικούς περιορισμούς ανάλογα με την Εκδήλωση. Ο αριθμός των εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν ανά πελάτη αναφέρεται στη σελίδα προπώλησης εισιτηρίων και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους επαλήθευσης κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής. Η προσπάθεια παράκαμψης των περιορισμών , όπως πολλαπλά προφίλ, μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσεις συναλλαγών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση, εισιτήρια που έχουν αγοραστεί σε αριθμό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο και όταν ξεπεραστεί ένα από τα ακόλουθα όρια:

α. Όριο με βάση τη διεύθυνση παράδοσης εισιτηρίων

β. Όριο με βάση την πιστωτική/χρεωστική/prepaid κάρτα

γ. Όριο με βάση τον χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση όλων των παραγγελιών του χρήστη, οι οποίες υπερβαίνουν ένα από τα προαναφερθέντα όρια. Τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από τον αγοραστή δεν θα επιστραφούν.

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές στις διάφορες ζώνες του χώρου στη διάρκεια της προπώλησης.
 2. Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από τα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού (καντίνες-κυλικεία-μπάρ) είναι προαιρετική.
 3. Με την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, οι κάτοχοι εισιτηρίων συναινούν να φωτογραφηθούν, κινηματογραφηθούν ή ηχογραφηθούν ως άτομα που παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Το οπτικοακουστικό υλικό ενδέχεται να κοινοποιηθεί, προβληθεί ή/και αξιοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος της προβολής του. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση /μαγνητοσκόπηση ή την Εταιρεία και τον Καλλιτέχνη.
 4. Ο κάτοχος του εισιτηρίου υποχρεούται να διατηρήσει το εισιτήριο στην κατοχή του μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να το προσκομίσει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό προς έλεγχο εφόσον του ζητηθεί. Με την παρουσία του στην εκδήλωση, αναγνωρίζει ότι ορισμένα εισιτήρια ισχύουν αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων εντός του χώρου της εκδήλωσης.
 5. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εισιτηρίου με ειδικό βραχιόλι εισόδου, (wristband) αυτό θα πρέπει να παραμείνει σφραγισμένο στο χέρι του θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας του στον χώρο της εκδήλωσης. Σε κάθε εισιτήριο εισόδου αντιστοιχεί ένα μόνο βραχιόλι εισόδου. Το βραχιόλι εισόδου κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλα τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας για τον κάτοχό του και δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί ακούσια.
 6. Οποιοδήποτε σχεδιάγραμμα στο επικοινωνιακό υλικό ή πάνω στο παρόν έγγραφο είναι για απεικονιστικούς λόγους και δεν αποτελεί ακριβή αποτύπωση ούτε αποτελεί δέσμευση για την τελική διάταξη του χώρου. Για λόγους ασφάλειας ή γενικότερης αλλαγής στον σχεδιασμό της παραγωγής, ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε ειδοποίηση.
 7. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μετακινήσει θεατές σε άλλες θέσεις, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για θέματα διεκπεραίωσης της παραγωγής, όπως αντίστοιχα και για την τήρηση υγειονομικών κανόνων.

 

Β) ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

 1. Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσα από τα ακόλουθα κανάλια πώλησης:

α) Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας την επωνυμία«MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον Διακριτικό Τίτλο «MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Τ.Κ. 151 25), με Α.Φ.Μ. 998988329, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αρ. ΓΕΜΗ: 006549001000 (εφεξής «MORE.COM»), που λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων.

Οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της more.com είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της more.com είτε μέσω του ειδικού widget της more.com που προβάλλεται στο διαδικτυακό τόπο Tickethouse.gr και παραπέμπει στην ιστοσελίδα της more.com για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου.

Εφόσον για κάποια εκδήλωση χρησιμοποιηθεί για την διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων άλλος πάροχος έκδοσης εισιτηρίων η εταιρεία , με ανακοίνωσή της θα ενημερώνει σχετικά.

β) Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης.

 1. Για την αγορά από το διαδίκτυο μέσω της more.com, η Εταιρεία , δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αγοράς, παροχής προσωπικών στοιχείων και δεδομένων και αποστολής των Εισιτηρίων στο σύνολό τους. Όλη η διαδικασία συναλλαγής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας more.com.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και η αλλαγή ή μεταπώληση των εισιτηρίων. Επίσης, δεν επιστρέφεται αντίτιμο Εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
 3. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 : Εισιτήρια αγορασμένα με οποιοδήποτε τρόπο , δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζουν. Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. ιβ του Ν. 2251/1994 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για Εκδήλωση που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία). Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας.

 

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

 1. Σε περίπτωση ματαίωσης της Εκδήλωσης/Συναυλίας /Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, απεργίες πλημμύρες, πόλεμος, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες τρομοκρατικές ενέργειες αποφάσεις ή οδηγίες/ εντολές εποπτικών οργάνων, διοικητικών ή δικαστικών αρχών, διακοπές ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και στην περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης των καλλιτεχνών ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα υπάρξει ανακοίνωση της Εταιρείας, για τον τρόπο επιστροφής μέρους ή όλου (ανάλογα με την περίπτωση) του αντιτίμου του Εισιτηρίου.

Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία εμφάνισης των εξ αναβολής καλλιτεχνών, σε διάστημα 180 ημερών από την προγραμματισμένη τους εμφάνιση, στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εμφανιστεί εντός του ως άνω διαστήματος των 180 ημερών, τότε ο κάτοχος Εισιτηρίου της ανακληθείσας Εκδήλωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εισιτήριό του κατά τη νέα ημέρα της Εκδήλωσης που θα ορίζεται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.

 1. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.
 2. Ως ακύρωση συναυλίας ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης Εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.
 3. Ειδικά σε Φεστιβάλ πολλών ημερών στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός καλλιτέχνες, κάθε εισιτήριο, αντιστοιχεί στην είσοδο στο χώρο του Φεστιβάλ και παρακολούθηση των Εκδηλώσεων μόνο της ημέρας που αναγράφεται στο Εισιτήριο.

Το Εισιτήριο κάθε ημέρας  φεστιβάλ , είναι ανεξάρτητο από την παρουσία και συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη η παρουσία του οποίου δύναται να αλλάζει εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να εμφανιστεί για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής ή να αναβάλλεται ή να αντικαθίσταται ή να ματαιώνεται.

Οποιαδήποτε αλλαγή εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη ή ακόμα και η οριστική ματαίωση της εμφάνισης οποιουδήποτε καλλιτέχνη που είχε ανακοινωθεί ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένη ημέρα φεστιβάλ , δεν αποτελεί αυτόματα λόγο ακύρωσης Εισιτηρίου ή μείωσης του τιμήματος εισιτηρίου ή επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου του Εισιτηρίου, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας Εταιρείας.

5.Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξής της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο του Εισιτηρίου δεν επιστρέφεται από την Εταιρεία.

 1. Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται μετά από σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στα Μ.Μ.Ε. και στον ιστότοπο www.xlalala.gr . Τα συγκεκριμένα αιτήματα για εξαργύρωση των εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά μόνο εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@xlalala.gr . και η περίοδος εξαργύρωσης θα διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς παράταση, από την ημερομηνία ματαίωσης της εκδήλωσης. Μετά το πέρας των 15 ημερών, τα αιτήματα θα θεωρούνται εκπρόθεσμα και δεν θα γίνονται αποδεκτά.
 2. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για καμία επιπλέον αποζημίωση , εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου, για καμία άλλη δαπάνη , ζημία από τη ματαίωση της Εκδήλωσης.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της Εκδήλωσης. Επίσης δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκαλείται από λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για όλες τις περιπτώσεις, που οι Εκδηλώσεις ακυρώνονται από υπαιτιότητα των καλλιτεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου περί της ακύρωσης της Εκδήλωσης.

 

Δ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 1. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στην παρούσα θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία που θα ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή ή ηλεκτρονική πράξη (μερική ή ολική επιστροφή, επανέκδοση εισιτηρίου κλπ) από την εταιρεία.

Η  ως άνω δήλωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνετε εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία έτσι ώστε να μπορεί η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά.

Χωρίς την δήλωση των απαιτούμενων στοιχείων , η επιστροφή των χρημάτων δεν είναι δυνατή και συνεπώς  η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον λόγο αυτό.

Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να ακολουθείται διότι ο πάροχος υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων ,  δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιστροφές χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία μας οφείλει να προβεί στις ως άνω ενέργειες επιστροφής χρημάτων.

2.Χρήματα επιστρέφονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 180 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της Εκδήλωσης.

3.Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται  με βάση τον παρόντα όρο Δ1,  υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας η οποία βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο www.xlalala.gr/gdpr και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ.

 

Ε) ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1.Το δικαίωμα εισόδου είναι αδιαμφισβήτητο σε όλους τους κατόχους εισιτηρίου ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γένους, σεξουαλικών προτιμήσεων ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή προσωπικής κατάστασης και συνθήκης.

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή και να απομακρύνει κάτοχο Εισιτηρίου από οποιαδήποτε Εκδήλωση διοργάνωσής της στις εξής περιπτώσεις:

- σε κατόχους εισιτηρίων που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ή φέρουν ρατσιστικά, θρησκευτικά ή σεξιστικά σύμβολα ή σύμβολα ομάδων ή για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνοι για την ασφάλεια των άλλων θεατών ή του χώρου ή προσβλητικοί για τους άλλους θεατές με κίνδυνο πρόκλησης επεισοδίων, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι συντρέχουν τα ανωτέρω ως προς κάποιο θεατή, η Διοργανώτρια θα δύναται να τον απομακρύνει από την Εκδήλωση χωρίς να του επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

-σε κατόχους εισιτηρίων που δεν διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο η/και δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρείας.

-φέρνουν στον χώρο της Εκδήλωσης τα δικά τους τρόφιμα, ποτά /ή αναψυκτικά.

- Ο κάτοχος φέρει σακίδιο πλάτης ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ μέσης και για τα οποία υπάρχει υπόνοια μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων παρευρισκόμενων.

Τα σακίδια μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.

 1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών, ακόμη και υπό την επίβλεψη/συνοδεία κηδεμόνα ή ενήλικα. Η είσοδος παιδιών από 6 έως 14 ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδεία κηδεμόνα. Η ευθύνη για κάθε κίνδυνο βαρύνει αποκλειστικά τον κηδεμόνα/ενήλικα που τα συνοδεύει. Ο συνοδός παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, αναγνωρίζει ότι παρευρίσκεται σε εκδήλωση όπου οι θεατές εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα μουσικού θορύβου, θερμότητας και φωτός. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στο νευρικό-οπτικό-ακουστικό ή οποιοδήποτε άλλο αισθητήριο σύστημα.
 2. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο της Εκδήλωσης σε κατοικίδια ή άλλα ζώα με την εξαίρεση των σκύλων οδηγών τυφλών ή ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
 3. Απαγορεύεται η χρήση συσκευών με ακτίνα λέιζερ.
 4.  Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing και το moshing για λόγους ασφαλείας.
 5. Ο κάτοχος εισιτηρίου καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτους ή στον εαυτό του, υπό την επήρεια ουσιών ή λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
 6. Ως κάτοχος εισιτηρίου αποδέχεστε το ενδεχόμενο σωματικού ελέγχου για λόγους ασφαλείας, στην είσοδο ή στον ευρύτερο χώρο της Εκδήλωσης, προκειμένου να μην εισάγονται στον χώρο της Εκδήλωσης επικίνδυνα αντικείμενα όπως όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, φωτοβολίδες και άλλα εύφλεκτα υλικά (αλκοόλ, οινόπνευμα , ασετόν κλπ).

9.Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση και η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη πλάνων και φωτογραφιών από την Εκδήλωση.

10.Όποιος εισέρχεται στον χώρο της Εκδήλωσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής όπως οι κανόνες αυτοί κατά καιρούς ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του δημοσίου. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε εκδήλωση εσωτερικού χώρου.

 

ΣΤ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Για τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας κλπ ,μπορείτε να ενημερωθείτε στον εξής σύνδεσμο www.xlalala.gr/gdpr (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Η Εταιρεία εκτός από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) που χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων , δεν λαμβάνει γνώση, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας ή άλλα προσωπικά στοιχεία δικά σας ή άλλου τρίτου. Τα email αυτά θα χρησιμοποιηθούν , προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα και τις εκδηλώσεις της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση με βάση την περ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3471/2006, έχετε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε στη συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του email σας είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email -, είτε επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής σας που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση , παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους: Τηλ: 210 3643468 Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00 – 19.00) Email: info@xlalala.gr, Ταχυδρομικά: Ελ. Βενιζέλου 42 , ΤΚ. 106 79, Αθήνα.